HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
HÀI LÒNG SỬ DỤNG
SÁNG TẠO - KHOA HỌC - CHUẨN XÁC
CHUYÊN NGHIỆP
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
HÀI LÒNG SỬ DỤNG
SÁNG TẠO - KHOA HỌC - CHUẨN XÁC
CHUYÊN NGHIỆP
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
HÀI LÒNG SỬ DỤNG
HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ
HÀI LÒNG SỬ DỤNG
SÁNG TẠO - KHOA HỌC - CHUẨN XÁC
CHUYÊN NGHIỆP
SÁNG TẠO - KHOA HỌC - CHUẨN XÁC
CHUYÊN NGHIỆP
SÁNG TẠO - KHOA HỌC - CHUẨN XÁC
CHUYÊN NGHIỆP

NĂNG LỰC HIỆN TẠI

Trang chủ / HACID / NĂNG LỰC HIỆN TẠI

Hiện tại, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ liên quan đến tư vấn, đầu tư, xây dựng với khả năng ứng dụng các công nghệ tiên tiến trong thiết kế áp dụng với toàn hệ thống trong Công ty. Cụ thể là:
 
TƯ VẤN QUY TRÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TRÌNH TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI 
:: Tư vấn địa phương trong các dự án đầu tư có nguồn vốn nước ngoài, pháp nhân đại diện Tư vấn làm việc với các cơ quan quản lý của Việt Nam
:: Tư vấn về qui trình thủ tục pháp lý cho Chủ đầu tư để xin chấp thuận đầu tư, xin phép xây dựng
:: Biên dịch Anh - Việt hoặc Việt- Anh đối với hồ sơ thiết kế, hồ sơ, tài liệu hồ sơ pháp lý khi làm việc với các cơ quan quản lý Việt nam
:: Kiểm tra sự phù hợp của các thiết kế của Tư vấn nước ngoài với tiêu chuẩn Việt Nam và các qui định về kiến trúc qui hoạch của địa phương như TP Hà Nội
:: Các đối tác đang thực hiện: Bejaia - Malaysia; Buoyoong- Hàn Quốc; Vinacapital,....
TƯ VẤN XÂY DỰNG
:: Quy hoạch đô thị và nông thôn
:: Thiết kế kiến trúc, cảnh quan công trình dân dụng, công nghiệp
:: Thiết kế kết cấu
:: Thiết kế hệ thống cơ điện
:: Thiết kế hệ thống hạ tầng kỹ thuật
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ BIM TRONG THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH
Khả năng ứng dụng thành thạo và thiết kế công trình bằng Revit với các bộ môn
:: Kiến trúc
:: Kết cấu
:: Cơ điện [MEP]
 
Ngoài ra, Hacid còn cung cấp các dịch vụ tư vấn xây dựng khác như Thiết kế cơ sở và lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Thẩm tra thiết kế và dự toán; tư vấn giám sát thi công công trình; tư vấn quản lý dự án; tư vấn đấu thầu,….