DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
NHÀ Ở CAO TẦNG CT2 CẦU DIỄN HÀ NỘI ĐẦU TƯ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, Hà Nội 2014
CHUNG CƯ CT3 NHÀ Ở, NHÀ Ở, NHÀ Ở, Đầu tư Han 2013
KHU NHÀ Ở THẤP TẦNG TT18, TT19 - THUỘC KHU ĐT VĂN PHÚ, HÀ ĐÔNG NHÀ Ở, Nhà ở Hà Nội 2012
KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN XÃ MỸ ĐÌNH NHÀ Ở, Đầu tư Hà Nội 2008
PHÁT TRIỂN MỞ RỘNG KHU NHÀ Ở CẦU DIỄN 2 NHÀ Ở, Đầu tư Hà Nội 2015
KHU BIỆT THỰ THÔN TRUNG - XUÂN ĐỈNH NHÀ Ở, Nhà ở Hà Nội 2002
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG HACID - 69 QUÁN THÁNH VĂN PHÒNG, Đầu tư Hà Nội 2010
KHU NHÀ Ở ĐỂ BÁN 3.5 TẦNG MAI DỊCH HÀ NỘI NHÀ Ở, Đầu tư Hà Nội 2003
KHU NHÀ Ở CẦU DIỄN 1, HÀ NỘI NHÀ Ở, Khu đô thị Cầu Diễn - Từ Liêm - Hà Nội 2003