DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
CANAL PARK - KHU ĐÔ THỊ GARDEN CITY NHÀ Ở, Tư vấn xây dựng Hà Nội 2012
KHU CHUNG CƯ QUỐC TẾ BOOYOUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, NHÀ Ở, NHÀ Ở, HỖN HỢP, NHÀ Ở Hà Nội 2013 - 2014
BIDV TOWER 194 TRAN QUANG KHAI HANOI HỢP TÁC QUỐC TẾ, VĂN PHÒNG - THƯƠNG MẠI, Tư vấn đầu tư Hà Nội 2009
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,
UPDATING... HỢP TÁC QUỐC TẾ,