DỰ ÁN

Dự án Lĩnh Vực Loại hình Địa điểm Năm
TRỤ SỞ VĂN PHÒNG HACID - 69 QUÁN THÁNH VĂN PHÒNG, Đầu tư Hà Nội 2010